Επιχορηγημένα προγράμματα από την ΑΝΑΔ!!

Τα προγράμματα θα διεξαχθούν από 23 Οκτωβρίου μέχρι 24 Ιανουαρίου.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας!

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: admindep@alfa-academy.com
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: https://alfa-academy.com/contact/
TΗΛΕΦΩΝΟ: 22 101 348

Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν προϋπηρεσία σε παρεμφερή κλάδο.